Huishoudelijke hulp

Wanneer u door een beperking niet meer in staat bent om zelfstandig uw huishouding te kunnen uitvoeren, of er niet meer aan toekomt, bieden wij huishoudelijke ondersteuning aan.


Samen kijken wij naar de mogelijkheden en uw wensen voor hulp bij het huishouden.

I.s.m. diverse gemeenten over heel Nederland kunnen wij cliënten met een WMO-indicatie huishoudelijke ondersteuning aanbieden.

Heeft u geen WMO-indicatie van uw gemeente, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de WMO-loket van uw gemeente.

PGB-cliënten en Particulieren
Mensen met een PGB-indicatie (WMO en Wlz) of Particulieren kunnen ook een beroep doen op onze huishoudelijke ondersteuning.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze Zorgcoördinatoren Huishouding.

Begeleiding

In geval van een (medische) beperking bieden wij ondersteunde en activerende begeleiding. 

 
Bij begeleiding gaat het onder andere om het aanleren van vaardigheden en het leren omgaan met beperkingen.

Denk aan: 

  • Hulp bij praktische zaken, die uw zelfredzaamheid kunt bevorderen.
  • Hulp bij uw (financiële) administratie en post afhandelen. 
  • Hulp bij boodschappen doen.
  • Inname medicatie.
  • Hulp bij vaardigheden aan leren en/of oefenen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Zorgcoördinator Begeleiding.

Wijkverpleging

Wijkverpleging wordt verdeeld onder: verpleging en verzorging.

Verpleging & Verzorging
Gerichte hulp bij het herstel of voorkoming van verergering van de situatie. De zorg kan van lange of korte duur zijn en wordt op maat geleverd.

Denk bijvoorbeeld aan: wondzorg, toedienen van injecties,  medicatie aanreiken, stomazorg, hulp bij het aan- en uitkleden, hulp bij het aan en uittrekken van elastische kousen, hulp bij het wassen en douchen en de verzorging van de huid.

Indicatie voor Wijkverpleging

Voor verpleging of verzorging heeft u een indicatie voor wijkverpleging nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Zorgcoördinator Wijkverpleging, die na een persoonlijke intakegesprek een indicatie voor wijkverpleging kan opstellen.

Zorgteam
Wij werken met vaste kleine teams van verpleegkundige en verzorgende die u zorgsituatie en behoeften kennen.