Over Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie, die flexibele zorg- en ondersteuning levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Denken aan; huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en wijkverpleging.
 

Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, en persoonlijke aandacht voor onze cliënten en zorgverleners. 


Onze Kernwaarden

Betrokken

Voor ons betekent betrokken: iets blijvends. Iets dat in het digitale tijdperk van groot belang is. Het draagt bij aan de transitie naar een meer sociale zorgwereld. Wij kunnen er niet 24/7 voor de cliënt zijn. Maar wij kunnen hun wel dat gevoel geven.

 

Behulpzaam

Voor ons betekent behulpzaam: hulp op maat en naar wensen bieden in het belang van de cliënt.

 

Bekwaam

Voor ons betekent bekwaam: hulp bieden vanuit het hart met ervaren en gediplomeerde medewerkers met aandacht.

Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening

Bij Thuiszorg Matilda staan onze cliënten en medewerkers centraal, daarom werken wij voortdurend aan onze kwaliteitsverbetering.  
Door te voldoen aan diverse eisen en criteria van onderstaande instanties is Thuiszorg Matilda Nederland een gecertificeerde organisatie.

  • ISO-HKZ gecertificeerd.
  • WTZi-Toegelaten zorginstelling (van Ministerie van VWS)
  • S-BB gecertificeerde 'Erkend Leerbedrijf"
  • Aangesloten bij SPOT-Branchevereniging voor: Thuiszorg en Woonzorg
  • Werken conform; CAO-Verpleging en Verzorging en Thuiszorg. (CAO-VVT)
  • Werken met i-Standaarden en aangesloten bij Vecozo. 
  • AGB-code + WZA-code voor het aanleveren van uren aan het CAK

Raad van Commissarissen (RvC)

Sinds de oprichting is Thuiszorg Matilda Nederland BV een officieel erkende WTZi-zorginstelling, om die reden dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen (hierna RvC).

De leden van de RvC zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Thuiszorg Matilda. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. 

Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.


De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.


De RvC-leden van Thuiszorg Matilda zijn;
RvC- Voorzitter: Dhr. Jan Aerts
RvC- Vicevoorzitter: Dhr. Rien Suijkerbuijk
RvC- Secretaris: Dhr. Paul Klaver


Heeft u een vraag of een mededeling voor de Raad van Commissarissen, dan kunt u een mail sturen naar:
RvT-Secretariaat@Thuiszorg-Matilda.com 

Cliëntenraad (CR)Als cliënt van Thuiszorg Matilda Nederland BV, kunt u meedenken en meepraten over het beleid van onze zorginstelling. Dit kan via de cliëntenraad.

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. In de cliëntenraad kunnen cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten zitting nemen.

Voor een evenwichtige cliëntenraad is gekozen voor een 3 categoriën indeling. Denken aan cliënten die; huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of wijkverpleging afnemen bij Thuiszorg Matilda

Heeft u een vraag, een mededeling of wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar: Clientenraad@Thuiszorg-Matilda.com 


Ondernemingsraad (OR)


Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Meer inf volgt binnenkort.

Vertrouwenspersoon


Het is makkelijk om grootse dingen te doen als je gelooft in wat je doet. Daarom helpen we mensen zoals u. Elke dag weer.