Over Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie, die flexibele zorg- en ondersteuning levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. 
 

Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, en persoonlijke aandacht voor onze cliënten en zorgverleners. 


Onze Kernwaarden

Betrokken

Voor ons staat betrokken voor iets blijvends. Iets dat in het digitale tijdperk van groot belang is. Het draagt bij aan de transitie naar een meer sociale zorgwereld. Wij kunnen er niet 24/7 voor de cliënt zijn. Maar wij kunnen hun wel dat gevoel geven.

 

Dienstbaar

Voor ons betekent dienstbaar: Ten alle tijden zorg dragen in het belang van de cliënt.

 

Bekwaam

Wij behandelen alleen zorgvragen die wij daadwerkelijk met alle aandacht kunnen waarmaken.

Raad van Commissarissen (RvC)

RvC- Voorzitter: Dhr. Jan Aerts
RvC- Vicevoorzitter: Dhr. Rien Suijkerbuijk
RvC- Secretaris: Dhr. Paul Klaver
RvC- Zorg & Welzijn: Mw. Marian Frijters

RvC- Financiën: Dhr. Peter van der Wegen


Meer info volgt binnenkort.

Cliëntenraad (CR)

Zorginstellingen zijn verplicht hun cliëntenraad altijd om advies te vragen voordat er een besluit wordt genomen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen.

Meer info volgt binnenkort.

Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Meer inf volgt binnenkort.