Over Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie, die flexibele thuiszorg, ondersteuning en begeleiding levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. 
 

Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, openheid en duidelijke communicatie naar onze cliënten en zorgverleners. 


Onze Kernwaarden

Betrokken

Voor ons staat betrokken voor iets blijvends. Iets dat in het digitale tijdperk van groot belang is. Het draagt bij aan de transitie naar een meer sociale zorgwereld. Wij kunnen er niet 24/7 voor de cliënt zijn. Maar wij kunnen hun wel dat gevoel geven.

 

Dienstbaar

Voor ons betekent dienstbaar: Ten alle tijden zorg dragen in het belang van de cliënt.

 

Bekwaam

Wij behandelen alleen zorgvragen die wij daadwerkelijk op ons niveau kunnen waarmaken.

Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening

Bij Thuiszorg Matilda staat onze cliënten en medewerkers centraal, daarom werken wij voortdurend aan onze kwaliteitsverbetering.  
Door te voldoen aan diverse eisen en criteria van onderstaande instanties kunnen wij met trots iedereen berichten dat Thuiszorg Matilda Nederland gecertificeerde instelling is bij; 

  • ISO-HKZ 2015 gecertificeerd.
  • WTZi-Toegelaten zorginstelling.
  • S-BB gecertificeerde 'Erkend Leerbedrijf"
  • Aangesloten bij SPOT-Branchevereniging voor: Thuiszorg en Woonzorg
  • Werken conform; CAO-Verpleging en Verzorging en Thuiszorg.
  • Werken met iWMO standaardsysteem en aangesloten bij Vecozo. 
  • AGB-code + WZA-code voor het aanleveren van uren aan het CAK.


Raad van Commissarissen (RvC)

RvC- Voorzitter: Dhr. Jan Aerts
RvC- Vice voorzitter: Dhr. Rien Suijkerbuijk
RvC- Secretaris: Dhr. Paul Klaver
RvC-Zorg & Welzijn: Mw. Marian Frijters

RvC-Financiën: Dhr. Peter van der Wegen


Meer info volgt binnenkort.

Cliëntenraad

Zorginstellingen zijn verplicht hun cliëntenraad altijd om advies vragen voordat er een besluit wordt genomen over onder meer een fusie of samenwerking met andere instellingen. Ook over de te leveren zorg en diensten moet de instelling met de cliëntenraad overleggen.

Meer info over onze cliëntenraad volgt binnenkort.