Waar is Thuiszorg Matilda actief?

Wij zijn in ruim 168 gemeenten actief.
Informeer via 076 888 28 42 of Thuiszorg Matilda in uw gemeente actief is. 


Wanneer kom ik aanmerking voor thuiszorg?

Zorg en ondersteuning is voor iedereen toegankelijk. Voor informatie of aanmelding neemt u contact met ons op via 076-888 28 42. Uw verzoek of aanmelding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.


Wat zijn de kosten van de eigen bijdrage WMO?

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. *Het tarief gaat per 1 januari 2020 naar 19,00 euro per maand, ongeacht het inkomen of de draagkracht. 

*Het tarief kan per situatie en gemeente variĆ«ren. Binnen welke termijn kan ik zorg of ondersteuning ontvangen?

*Wij kunnen binnen 48 uur zorg of ondersteuning starten.
*Dit verschilt per gemeente of zorgverzekeraar.

Krijg ik een vaste hulp?

Huishoudelijke ondersteuning:
U krijgt een vaste hulp toegewezen die u wekelijks hulp biedt op de afgesproken dag(en) en tijden. Bij (ziekte)verlof bieden wij u indien gewenst vervangende hulp.

Wijkverpleging:
Wij werken met zorgco-wijkverpleging en kleine zorgteam`s die u zorgbehoefte en zorgafspraken kent, waardoor er rust in de thuissituatie blijven. 

Welke diensten biedt Thuiszorg Matilda?

Wij bieden huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en wijkverpleging.
Voor meer informatie klikt u op de onderstaande knop.