Waar is Thuiszorg Matilda actief?

Wij zijn in ruim 145 gemeenten actief.
Informeer via 076 888 28 42 of Thuiszorg Matilda in uw gemeente actief is. 


Wanneer kom ik aanmerking voor thuiszorg?

Zorg en ondersteuning is voor iedereen toegankelijk. Voor informatie of aanmelding neemt u contact met ons op via 076-888 28 42. Uw verzoek of aanmelding wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.


Wat zijn de kosten van de eigen bijdrage WMO?

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen voor gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is straks voor iedereen gelijk. *Het tarief gaat per 1 januari 2019 naar 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. 

*Het tarief kan per situatie en gemeente variĆ«ren. Binnen welke termijn kan ik zorg of ondersteuning ontvangen?

*Wij kunnen binnen 48 uur zorg of ondersteuning starten.
*Dit verschilt per gemeente.

Krijg ik een vaste hulp?

Als u gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning ontvangt u een vaste hulp die wekelijks komt op de afgesproken dag en tijd. Bij verlof krijgt u vervangende hulp.
De dienst wijkverpleging werkt met een klein team waarin variatie mogelijk is.

Welke diensten biedt Thuiszorg Matilda?

Wij bieden een ruim assortiment van verschillende diensten aan.
Voor meer informatie klikt u op de onderstaande knop.